VMworld 2018 – Dinsdag 6 November

7 november 2018 Events / VMware

Vandaag ging de VMworld 2018 officieel van start met de Keynote: Technology Superpowers. Voor veel bezoekers de eerste dag op de VMworld, die dit jaar alweer voor de 10e keer wordt georganiseerd in Europa. RedLogic was bij verschillende openbare en speciaal georganiseerde sessies aanwezig.

Technology Superpowers

De Keynote draaide dit jaar om Technology Superpowers, te weten: Cloud, Mobile, Artificial Intelligence & Machine Learning and Edge & IoT. Tijdens de keynote werden deze superpowers aan de hand van de visie van VMware besproken: Any device, Any application on Any cloud.

Security werd als eerste besproken. Geen superpower, maar is wel degelijk over de gehele linie aanwezig. Met het principe ‘learn, lock and adapt’ kan App Defence leren hoe een applicatie zich op het netwerk gedraagt. En met behulp van NSX kan die kennis worden omgezet in een security policy en worden toegepast. App Defense kan ook de veranderingen in de applicatie leren, VMware noemt dit Adaptive Micro-segmentation op basis van ‘verify and protect’.

Bij de technology superpower Cloud werden nieuwe functionaliteiten van IBM Cloud en VMware on AWS gepresenteerd. Naast de aankondiging van IBM Cloud dat ze een multi region cloud aan het bouwen zijn, was het goed om te zien dat onderdelen van de cloud ook in het datacenter beschikbaar komen. Denk aan AWS RDS on VMware. Voor VMware on AWS werden de nieuwe functies Elastic vSAN, Backup van vSAN naar EBS opslag in AWS en Elastic DRS getoond.
Cloud Health is een van de nieuwe VMware applicaties voor het optimaliseren van de kosten, de beveiliging en de compliancy in de verschillende clouds (momenteel AWS en Azure).

Bij de tweede technology superpower Mobile werd stilgestaan door het geven van een demo van Workspace One. Bij de derde en vierde technology superpowers werd korter stilgestaan. Wel interessant om te vermelden is de ESXi op een Raspberry Pi, een leuke ontwikkeling aan de Edge.

Gisteren bespraken wij al de zichtbare maatschappelijke betrokkenheid van VMware in de VMvillage. Ook in de keynote kwam duidelijk naar voren dat VMware zich inzet voor het milieu en iets terugdoet voor de maatschappij. Doing good and doing well komt veelvuldig naar voren, VMware werkt zelfs CO2 neutraal. Goede doelen Mercy Ships en het ICRC gebruiken VMware software en worden als als goed doel ondersteund.

Breakout sessies

In de middag stonden vele verschillende breakout sessies op het programma. Wij laten er hier vier kort de revue passeren.

The future of network and security with VMware NSX: Tijdens deze sessie werd ingegaan op de mogelijkheden van nieuwe technologieën. Hieronder ook NSX, wat uiteraard de aandacht trok van RedLogic. Tijdens een live demo werden de security  mogelijkheden van NSX-T getoond. Ook werd er stilgestaan bij de ontwikkeling van distributed logging. Dit wordt onder andere ontwikkeld om API calls tussen verschillende componenten te verwerken.

Breaking the virtual speed limit: Deze sessie draaide om de volledig herbouwde network stack van NSX-T in combinatie met vSphere 6.7. De nieuwe N-vDS kan in twee verschillende modi worden geconfigureerd. Er werd ingegaan op het gebruik van de Enhanced Mode, waarin snelheden tot 40Gb gehaald kunnen worden. Met de huidige vDS is dit niet mogelijk. Deze N-vDS maakt gebruik van DPDK van Intel.

Context-Aware Micro-Segmentation: Deze presentatie van Stijn Vanveerdeghem van VMware bevatte veel gelijkenissen met de RedLogic presentatie op de Infosecurity van vorige week. Het NSX Circles of Trust model werd op een net iets andere manier gepresenteerd. Daarna werd het publiek meegenomen in de Layer 7 firewallmogelijkheden in NSX-V. In de demo werd getoond hoe de Layer 7 firewall HTTPS verkeer blokkeerde, welke niet SSL versie 1.2 betrof. Hierna volgde een demonstratie waarbij op een remote desktop, Session Host verkeer óf werd toegestaan óf juist geblokkeerd voor individuele users. Dit is een nieuwe functionaliteit in NSX-V versie 6.4. Het is zeker aan te raden om deze sessie nog eens terug te kijken wanneer deze na de VMworld online wordt gezet.

Extreme Performance Series: Tijdens deze sessie gaf Valentin Bondzio weer een super inzicht in Performance Best Practices. Zijn sessies zijn technisch diepgaand, maar altijd leuk om bij aanwezig te zijn.

Morgen weer een verslag van dag 3.