Hoe word je VMware Certified Advanced Professional?

21 februari 2019 VMware

De VCAP certificeringen zijn beide felbegeerd en ook ‘gevreesd’. Voor het behalen van deze certificeringen is studeren alleen niet voldoende, je moet ook geruime tijd met het product hebben gewerkt. Studeren voor een VCAP examen is meer dan alleen feiten en regels leren. Maar wat is er nu precies voor nodig? Een klein inkijkje in de voorbereiding van Jimmy  voor het VCAP6-NV (Network Virtualization) en Menno voor het VCAP-DCV 2018 Deploy (Datacenter Virtualization) examen.

VCAP volgens VMware

“The VMware Certified Advanced Professional (VCAP) program recognizes individuals who demonstrate technical mastery of advanced deployment and design skills for VMware solutions”. Alvorens aan een dergelijk examen te mogen deelnemen is minstens een relevante VCP (VMware Certified Professional) of eerdere VCAP certificering nodig. Relevant betekent bijvoorbeeld dat een VCP-DCV niet voldoende is om een VCAP-NV te doen, en dat een VCP4-DCV niet voldoende is om een VCAP6-DCV te doen. Een bestaande VCAP5-NV certificering is wel voldoende om een VCAP6-NV examen te doen. VMware noemt dit de Certification Inheritance.

Voorbereiding

Voor deze zware examens is het vooral van belang om te weten hoe dingen correct gebouwd worden en hoe problemen kunnen worden gevonden en opgelost. Praktijkervaring is daarbij erg belangrijk, omdat pas dan het benodigde gevoel met het product ontstaat. De praktijkervaring is nodig om te leren hoe dingen worden gedaan. Een eenmalige ‘next-next-finish’ installatie is daarvoor niet voldoende. Daarna dienen diverse functionaliteiten van het product te worden ingericht en getest. Naast de praktijk is het erg nuttig de install guides, reference guides, best practices, validated designs, en overige documentatie zoals API’s te kennen. Hoewel deze documenten deels bij het examen beschikbaar zijn, zal de tijdsdruk weinig ruimte laten om deze te gaan doorzoeken.
Voor verdere verdieping is gebruikgemaakt van een zelfgebouwde lab-omgeving en van de VMware Hands-on Labs. Het is immers mooi om in de praktijk met de producten te werken. Voor een aantal specifieke onderdelen zal het echter beter zijn om die in een geïsoleerde omgeving te oefenen. Het bouwen van een lab-omgeving helpt om na te denken over de inrichting, om dingen uit te proberen die riskant zijn, en zelfs om dingen kapot te maken en weer te repareren.

Examen

Tijdens het 205 of 210 minuten durende examen dienen een aantal opdrachten te worden voltooid. Het examen is Engelstalig en er wordt geen extra tijd toegevoegd voor anderstaligen. Hoewel ruim 3 uur veel tijd is, zijn er zoveel opdrachten dat de kans slechts klein is dat alle opdrachten werkelijk kunnen worden uitgevoerd. Het is een echt praktijkexamen waar kennis en stress samenkomen. Ondanks het kennisniveau (goede voorbereiding) ontstaat er stress doordat de opdrachten slechts weinig informatie geven en doordat de tijdsdruk dwingt tot snelle keuzes. Terwijl wij gewend zijn aan goede werkplekken met meerdere schermen en internettoegang om iets op te zoeken, voelt de examen omgeving erg bekrompen. Op een klein schermpje worden én de examenomgeving en de opdrachten tegelijkertijd weergegeven. Er dient veel heen-en-weer geschoven te worden met de programma’s. De omgeving werkt traag, wat in combinatie met de tijdsdruk tot nog wat meer stress leidt. En er is geen internettoegang, dus alleen de documenten die in de omgeving aanwezig zijn kunnen worden geraadpleegd. Zelfs het toetsenbord heeft beperkingen zoals het niet kunnen gebruiken van de welbekende ‘control-alt’ combinatie.

Uitslag

Een eindscore van 300 of meer uit de maximaal 500 punten is voldoende om te slagen. Omdat de kans groot is dat niet alle opdrachten binnen te tijd kunnen worden uitgevoerd, moet hard worden gewerkt om punten te scoren. Bij het verstrijken van de tijd gaat het scherm op zwart en dan houdt het letterlijk op. Hoe de punten worden toegekend is onbekend, het is niet zo dat elke vraag even zwaar wordt gewogen.
Vanwege de dynamische aard van het examen verschijnt aan het eind niet direct de score. De uitgevoerde opdrachten moeten namelijk nog worden nagekeken, en dit kan uren tot weken duren. Dit verschilt sterk per examen omdat er soms veel handwerk verricht moet worden voor de controle.

Geslaagd?

Uiteraard! Jimmy gefeliciteerd met je VCAP6-NV en Menno met je VCAP-DCV 2018 Deploy. Voor beide mannen een kroon op hun werk. Ook voor RedLogic heeft dit voordelen, lees meer over de voordelen van de VMware Master Services Competencies.